Welkom op de website van St.-Carolus Borromeus

 

BESTE BEZOEKER

De Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen is niet gespaard gebleven van heel wat onheil.  Toch is het een ware kunsttempel gebleven.  Het is de kerk van P.P.Rubens bij uitstek : hij heeft er niet alleen geschilderd maar was hier evenzeer ontwerper van decoratief beeldhouwwerk.  Het is een schoolvoorbeeld van barokke bouwkunst opgetrokken in opdracht van de jezuietenorde.

Openingsuren : van maandag tot en met zaterdag 10u-12u30 en van 14u - 17u
                              kantmuseum : woensdag van 10u - 12u en  14u - 16 u
Erediensten     : zon- en feestdagen 11u30 (Artiestenmis ) en 17 u

 

CHER VISITEUR

L'eglise Saint-Charles Borromee à Anvers a connu bien des malheurs au cours des siècles.  Néanmoins ce monument est resté un véritable temple de l'art.  C'est par excellence l'église de P.P. Rubens; non seulement il y a développé ses talents de peintre; il y a également conçu des éléments sculpturaux décoratifs.   Cet exemple de l'école d'architecture baroque fut érigé pendant les années 1615-1621 sur instructions de l'ordre des Jésuites.

Heures d'ouvertures : lundi-samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h
                                        musée de dentelle : mercredi : 10h - 12 h et 14 h - 16 h
Messes : dimanche et jours de fêtes : 11h30(Messe des artistes) et 17 h 

 

DEAR VISITOR

The church of Saint Charles Borromeus in Antwerp has seen a great deal of calamity in the course of time.  Nevertheless this monument has always remained a true temple of art.  It is, more than any other church, a real Rubens church; not only did P.P. Rubens create a lot of paintings for the church, he also designed a number of decorative sculptures for it.  This classic example of baroque architecture was built during the years 1615-1621 by the Jesuit Order.

Visiting hours : monday-saterday : 10 h - 12h30 - 14h (2 pm) - 17 h (5 pm)
                             Lace museum : wednesday : 10 - 12 and 14  (2 pm) - 16 (4 pm) 
Celebration of the Eucharist : sunday and feast days : 11h30 (Artists Mass) and 17 h (5 pm) 

 

LIEBE BESUCHER

 

Die Sankt-Karl-Borromäuskirche in Antwerpen ist im Laufe der Zeit nicht von Unheil verschont geblieben.  Trotzdem blieb dieses Monument ein wahrer Kunsttempel.  Ganz besonders aber ist es die Kirche von P.P. Rubens :  er hat hier nicht nur nachhaltig gemahlt sonders auch die Bildhauerarbeiten entworfen. Dieses Schulbeispiel der Barokarchitektur wurde in den Jahren 1614-1621 im Auftrag der Jesuiten gebaut.

Besuchszeiten : Montag - Samstag : 10 - 12.30 Uhr  14 - 17 Uhr
                              Spitzenmuseum : Mittwoch : 10 - 12 und 14 - 16 Uhr
Gottesdienste : Sonn- und Feiertage : 11.30 Uhr (Musikmesse) - 17 Uhr

 

QUERIDO VISITANTE

 

La iglesia de San Carlos Borromeo de Amberes ha conocido muchas desgracias en el curso de los siglos.  A pesar de todo este monumento ha quedado un verdadero templo del arte.  Es la iglesia de P.P. Rubens por excelencia : no solamente desarrolló aqui su talento de pintor, sinó que también fue él que concibió la escultura decorativa.  Este ejemplar de la escuela de arquitectura fue construido durante los anos 1614-1621 por los jesuitas.

Horas de visita : Lunes - sabado : 10 - 12.30 h y 14 - 14 h.
                              museo de encajes : miercoles : 10-12 h y 14 - 16 h

Misas : domingos y dias ferias : 11h30 (Misas de los artistas) y 17 h

 

CARO VISITATORE

Sebbene la chiesa di San Carlo Borromeo in Anversa abbia subito molte catastrofi nel corso degli anni, è tuttavia rimasto un tempio artistico.  E la chiesa di PP Rubens per eccellenza : non solo egli eseguito molti dipinti, ma ha anche progettato numerose decorative.  Questo esempio tipico di architettura barocca fu costruito negli anni 1614-1621 su richiesta des ordine dei gesuiti.

Entrata per visita : lun-sab : ore : 10-12.30     14 - 17
                                  museo dei merletti : solo mercoli : ore 10-12 , 14 - 16
Sante Messe : dom E. festivi : ore : 11.30 (messa degli Artisti) ,   17

 

VAN HAR

Een Matinee concert dat u niet mag missen.

Saskia Van Herzeele (°1988) kreeg haar eerste pianolessen op zesjarige leeftijd van Catharina Leijnse. Ze was vijf maal laureate van de Cantabile Pianowedstrijd, en won meermaals de Emmanuel Durlet-prijs. In 2006 behaalde ze met het Parnassia Pianotrio een eerste prijs kamermuziek op de Dexia Classics.  Na haar middelbare school behaalde zij aan de K.U.Leuven de bachelor en Master in de psychologie In tussentijd bleef ze steeds actief als pianiste in kamermuziekverband en volgde ze masterclasses bij onder meer Jan Vermeulen, John Whitelaw, Saskia Boon en Daniel Blumenthal. In 2011 werd ze toegelaten tot de klas van Daniel Blumenthal aan het conservatorium van Brussel.

Maarten Vandenbemden (°1994) kreeg op vierjarige leeftijd zijn eerste gitaarlessen van zijn vader, en studeerde met grootste onderscheiding af aan de Academie voor Podiumkunsten van Overijse, waar hij tevens piano, ensemble, muziekgeschiedenis en harmonieleer volgde. Sinds 2011 studeert Maarten gitaar aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel bij Antigoni Goni. In 2013 werd hij er geselecteerd als solist in  het Concierto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo, in samenwerking met Symphonia Assai o.l.v. Wouter Lenaerts. Hij volgde reeds masterclasses bij onder meer Konrad Ragossnig, Yves Storms, Ian Watt en Sharon Isbin.

Als Duo Adentro tasten ze in hun samenspel gretig de vele coloristische mogelijkheden van hun instrumenten af, op zoek naar een bezielde en steeds weer verrassende interpretatie.

Zij concerteren in eigen bewerking met muziek van :
Mario Castelnuovo-Tedesco,  Maurice Ravel, Astor Piazzolla en  Arvo Pärt.

Hartelijke groet en tot ziens op onze 2de Matinee,

VZW Fonds Carolus Borromeus
Anne-Marie Fourrel de Frettes


Volgende pagina: Parochie : algemene info