Welkom op de website van St.-Carolus Borromeus

 

.A  D  V  E  N  T

 

 

Een tijd van verlangen en verwachting, een tijd van bekering en stappen zetten, een tijd van dragen en baren. Een hele mooie periode die we beter niet verprutsen door haar te weinig of geen aandacht te geven, door allerlei dingen te doen die ons van haar diepgang verwijderen,. 

Advent is een tijd van wachten, van verwachting.
Het kind van Bethlehem bezorgt een ‘vrolijk kerstfeest’.
We zien uit naar die dagen van gezelligheid:
het zijn dagen van samenhorigheid, meer dan gewoonlijk.
Winkelstraten worden versierd om de kooplust te verhogen.
We zwijmelen weg bij zoete kerstliedjes.

Met ons gaat het vaak als in de dagen van Noach.
Het leven lacht ons toe, het gaat ons voor de wind.
Er valt zoveel te genieten,
dat we tijd tekort komen.

Het evangelie zou geen Goede Boodschap zijn,
als ze dat kringetje niet zou doorbreken.
Die Boodschap gunt ons van harte alle goeds,
maar zegt ons dat er meer is dan al het gewone.

Daarom tijdens de advent 
de oproep om uit te kijken naar de Mensenzoon.
Hij geeft aan het leven een nieuw perspectief.
Hij maakt mensen en dingen doorzichtig naar God.
Uitkijken naar de Mensenzoon is zoiets als
je plaats leren zien in het verhaal van God en de mensen.
Het is intens genieten van de goede momenten van je leven
en weten, dat heel veel je gegeven wordt.

Het is ook het lijden van mensenkinderen
niet uit het oog verliezen en het verhelpen.
Uitkijken naar de Mensenzoon is niet passief afwachten,
maar daadwerkelijk ruimte voor Hem scheppen.

Het is weten dat ons leven een goddelijk perspectief heeft,
helemaal gericht op de toekomst van mens en wereld.
Het is vanuit je eigen geloven de handen ineenslaan,
om openheid te scheppen waarin de Mensenzoon
opnieuw kan geboren worden:
solidair in ons lijden, verwijzend naar volop leven.

Wim Holterman osfs

RESTAURATIEWERKEN

 

Ook de restauratiewerken in onze kerk zijn bijna ten einde.
Proficiat en dank aan al diegenen die meehelpen om dit heiligdom weer in haar glorie te herstellen

 RESTAURANTIE -RESTAURATION - RESTORATION-RESTAURIERUNG-RESTAURACION 2016

BESTE BEZOEKER

De Sint-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen is niet gespaard gebleven van heel wat onheil.  Toch is het een ware kunsttempel gebleven.  Het is de kerk van P.P.Rubens bij uitstek : hij heeft er niet alleen geschilderd maar was hier evenzeer ontwerper van decoratief beeldhouwwerk.  Het is een schoolvoorbeeld van barokke bouwkunst opgetrokken in opdracht van de jezuietenorde.

De restauratiewerken na de brand van 2009 zijn bijna voltooid.  U blijft welkom tijdens de openingsuren.

Openingsuren : van maandag tot en met zaterdag 10u-12u30 en van 14u - 17u
                              kantmuseum : woensdag van 10u - 12u en  14u - 16 u
Erediensten     : zon- en feestdagen 11u30 (Artiestenmis ) en 17 u

 

CHER VISITEUR

L'eglise Saint-Charles Borromee à Anvers a connu bien des malheurs au cours des siècles.  Néanmoins ce monument est resté un véritable temple de l'art.  C'est par excellence l'église de P.P. Rubens; non seulement il y a développé ses talents de peintre; il y a également conçu des éléments sculpturaux décoratifs.   Cet exemple de l'école d'architecture baroque fut érigé pendant les années 1615-1621 sur instructions de l'ordre des Jésuites.

Les travaux de restauration après l'incendie de 2009 sont presque terminés.  N'hésitez pas de nous rendre visite pendant les heures d'ouvertures. 

Heures d'ouvertures : lundi-samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h
                                        musée de dentelle : mercredi : 10h - 12 h et 14 h - 16 h
Messes : dimanche et jours de fêtes : 11h30(Messe des artistes) et 17 h 

 

DEAR VISITOR

The church of Saint Charles Borromeus in Antwerp has seen a great deal of calamity in the course of time.  Nevertheless this monument has always remained a true temple of art.  It is, more than any other church, a real Rubens church; not only did P.P. Rubens create a lot of paintings for the church, he also designed a number of decorative sculptures for it.  This classic example of baroque architecture was built during the years 1615-1621 by the Jesuit Order.

The restoration works after the fire of 2009 are almost fisished.  You are welcome during visiting hours.

 

Visiting hours : monday-saterday : 10 h - 12h30 - 14h (2 pm) - 17 h (5 pm)
                             Lace museum : wednesday : 10 - 12 and 14  (2 pm) - 16 (4 pm) 
Celebration of the Eucharist : sunday and feast days : 11h30 (Artists Mass) and 17 h (5 pm) 

 

LIEBE BESUCHER

 

Die Sankt-Karl-Borromäuskirche in Antwerpen ist im Laufe der Zeit nicht von Unheil verschont geblieben.  Trotzdem blieb dieses Monument ein wahrer Kunsttempel.  Ganz besonders aber ist es die Kirche von P.P. Rubens :  er hat hier nicht nur nachhaltig gemahlt sonders auch die Bildhauerarbeiten entworfen. Dieses Schulbeispiel der Barokarchitektur wurde in den Jahren 1614-1621 im Auftrag der Jesuiten gebaut.

Die Restaurierung nach demBrand von 2009 ist fast zum Ende.  Während  sind sie herzlich willkommen.

Besuchszeiten : Montag - Samstag : 10 - 12.30 Uhr  14 - 17 Uhr
                              Seitenmuseum : Mittwoch : 10 - 12 und 14 - 16 Uhr
Gottesdienste : Sonn- und Feiertage : 11.30 Uhr (Musikmesse) und 17 Uhr

 

QUERIDO VISITANTE

 

La iglesia de San Carlos Borromeo de Amberes ha conocido muchas desgracias en el curso de los siglos.  A pesar de todo este monumento ha quedado un verdadero templo del arte.  Es la iglesia de P.P. Rubens por excelencia : no solamente desarrolló aqui su talento de pintor, sinó que también fue él que concibió la escultura decorativa.  Este ejemplar de la escuela de arquitectura fue construido durante los anos 1614-1621 por los jesuitas.

Los trabajos de restauracion tras el incendio de 2009 seran terminado ante el dia de Navidad.   Bienvenido durante las horas de visita.

Horas de visita : Lunes - sabado : 10 - 12.30 h y 14 - 14 h.
                              museo de encajes : miercoles : 10-12 h y 14 - 16 h

Misas : domingos y dias ferias : 11h30 (Misas de los artistas) y 17 h

 

CARO VISITATORE

Sebbene la chiesa di San Carlo Borromeo in Anversa abbia subito molte catastrofi nel corso degli anni, è tuttavia rimasto un tempio artistico.  E la chiesa di PP Rubens per eccellenza : non solo egli eseguito molti dipinti, ma ha anche progettato numerose decorative.  Questo esempio tipico di architettura barocca fu costruito negli anni 1614-1621 su richiesta des ordine dei gesuiti.

I lavori di restauro dopo l'incendio del 2009 sono terminato ante Natale. Benvenuto durante le ore visitatori.

Entrata per visita : lun-sab : ore : 10-12.30     14 - 17
                                  museo dei merletti : solo mercoli : ore 10-12 , 14 - 16
Sante Messe : dom E. festivi : ore : 11.30 (messa degli Artisti) ,   17

 Volgende pagina: Parochie : algemene info